Personlig Assistans

Personlig Assistans

Bonitas assistenter vårdar med hjärta och hjärna! Du som har funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara av vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

  • Assistenter ger dig möjlighet till ett aktivt och socialt liv.
  • Dina önskemål och intressen styr de aktiviteter som du eller ni gör tillsammans.

Det är Försäkringskassan som ansvarar för att du får ett beslut om en eventuell assistans och dess omfattning och står sedan för kostnaden.